Pionirski bataljon divizije:

 

-Štab

-3 x pionirska četa

 

Poljskog tipa

Ukupno:  815 ljudi (20 oficira i 3 oficira struka i činovnika),  197 konja (22 jahaćih, 175 teglećih), 7 jednoosovnih kola, 84 kola,

604  puške,  2 karabina,  35 pištolja

 

Brdskog tipa

Ukupno:  896 ljudi, 341 konj (22 jahaćih,  98 teglećih, 221 tovarnih), 49 kola, isto oružije

 

Ljudstvo su inžinjerci osim ako nije drugačije specifikovano.