Pionirska četa pionirskog bataljona (poljskog tipa):

 

-Komandir, kapetan I klase (konj, pištolj)

 

-4 x vod:

Vodnik, poručnik (konj, pištolj)

Podnarednik (puška)

3 kaplara (3 puške)

4 zidara (4 puške)

10 stolara (10 pušaka)

4 minera (4 puške)

Bravar (puška)

2 kovača (2 puške)

2 brodara (2 puške)

22 pionira bez zanata (22 puške)

 

-Opšti deo:

Disciplinski podoficir, narednik (pištolj)

Značar (puška)

2 telefoniste

2 bolničara

5 seiza, pešaci

 

-Bojna komora:

Stručni deo:

Vođa, narednik (pištolj)

12 vozara, pešaci (24 tegleća konja, 12 kola (za alat, eksploziv, opremu veze, municiju), 3 puške)

Pomoćni deo:

Komesar, podnarednik (pištolj)

2 kuvara, pešaci

5 posilnih, pešaci

2 vozara, pešaci (3 tegleća konja, kola (kuhinja), jednoosovna kola (saka))

 

-Trupna komora:

Prtljažni deo:

Vozar, pešak (2 tegleća konja, 1 kola za ratnu kancelariju i prtljag)

Profijantski deo:

2 vozara, pešaci (4 teglećih konja, 2 kola (za 2 tekuća obroka bez mesa i sena))

 

-Ukupno: 238 ljudi  (5 oficira), 38 konja (5 jahaćih, 33 teglećih), 1 jednoosovna kola, 16 kola,

200 pušaka (sa po 30 metaka), 8 pištolja

 

Brdskog tipa:

-U bojnoj komori, u stručnom delu umesto 6 vozara (6 kola sa 12 teglećih konja) ima  15 konjovodaca, pešaka (sa 30 tovarnih konja)

                                   Pomoćni deo umesto 2 vozara (sa jednoosovnim kolima, kolima i 3 tegleća konja) ima 4 konjovodaca, pešaka sa 8 tovarnih konja, ima dodatnog kuvara

-U trupnoj komori, u prtljažnom delu umesto vozara (sa 1 kolima i 2 konja) ima 2 konjovodca, pešaka sa 4 tovarna konja

                                      U profijantskom delu ima dodatno 4 konjovodaca, pešaka, sa 8 tovarnih konja

 

Ukupno: 255 ljudi, 71 konj (5 jahaćih,  16 teglećih, 50 tovarnih), 8 kola, isto oružije