Štab pionirskog bataljona divizije (poljskog tipa):

 

-Komandant, potpukovnik (konj, pištolj)

 

-Komandni deo:

Adjutant, poručnik (konj, pištolj)

2 inženjera (gradjevinski, geolog), poručnici (2 pištolja)

Pisar, podnarednik

2 ordonansa,  konjanici (2 konja, 2 karabina)

2 telefoniste

 

-Pozadnji deo:

Pomoćnik komandanta, major (konj, pištolj)

Blagajnik, poručnik (pištolj)

Lekar, poručnik (konj, pištolj)

Niži veterinarski pomoćnik IV klase (pištolj)

Potkivač, podnarednik

2 potkivača, kaplari

sedlar, kaplar

puškar, kaplar

bolničar

marveni bolničar

4 seiza, pešaci

 

-Bojna komora:

Stručni deo:

Vodja, artiljeriski narednik

Pomoćnik, kaplar

33 vozara, pešaci (62 tegleća konja, 4 jednoosovna kola (za laka plovna sredstva), 29 kola (18 za alat, materijal, eksploziv, 6 za gvozdene čamce i oprema za radove na vodi, 5 za 500 nagaznih mina)

14 pratilaca komore

Pomoćni deo:

1 komesar, podnarednik

2 kuvara, pešaci

8 posilnih, pešaci

3 vozara, pešaci (6 teglecih konja, 3 kola (2 za opremu sanitetsku, veterinarsku i kov, 1 za kuhinje, vodu, sedlarski i puškarski alat))

 

-Trupna komora:

Prtljažni deo:

Vozar, pešak  (2 tegleća konja, 1 kola za ratnu kancelariju i prtljag)

Profijantski deo:

Vodja, pekarski podnarednik

Vodja mesarkse ekipe, mesarski kaplar

2 krojača

2 obućara

2 mesara

1 za pomoćne poslove, pešak

3 vozara, pešaci (6 teglećih konja, 3 kola (2 za 2 tekuća obroka bez mesa i sena, 1 za mesarski alat))

 

Ukupno: 101 čovek (5 oficira i 3 oficira službi i činovnika), 83 konja (7 jahaćih, 76 teglećih), 4 jednoosovna kola, 36 kola,

4 puške (sa po 30 metaka), 2 karabina, 11 pištolja

 

 

Brdskog tipa:

-U pozadnjem delu ima 1 dodatkog potkivača

-U bojnoj komori, u stručnom delu umesto 13 vozara (4 jednoosovnih sa 4 tegleća konja i 9 kola sa 18 teglećih konja) ima  26 konjovodaca, pešaka (sa 52 tovarna konja), i ima 7 dodatnih pratilaca komore

                                   Pomoćni deo ima umesto 1 vozara (sa 1 kolima i 2 tegleća konja) ima 3 konjovodaca, pešaka sa 5 tovarnih konja

-U trupnoj komori, u prtljažnom delu umesto 1 vozara (sa 1 kolima i 2 konja) ima 3 konjovodca, pešaka sa 5 tovarnih konja

                                      U profijantskom delu ima dodatnih 5 konjovodaca, pešaka sa 9 tovarnih konja

 

Ukupno: 131 čovek, 128 konja (7 jahaćih, 50 teglećih, 71 tovarnih), 25 kola, isto oružije