Tovarnini vod od 10 tona vozarskog bataljona:

 

-Vodnik, poručnik specijalisan za vozarsku službu (konj, pištolj)

 

-2 x poluvod:

Vođa, vozarski podnarednik (puška)

4 x odelenje:

 Vođa, vozarski kaplar (puška)

 8 konjovodaca (16 tovarnih konja (svaki nosi po 80kg, ukupno vod 10 tona))

 

-Opšti deo:

Vođa i disciplinski podoficir, narednik (pištolj)

Komesar, podnarednik (pištolj)

Pisar, kaplar

Vođa straže, kaplar (puška)

3 stražara (3 puške)

Potkivač

Sedlar

Obućar

Bolničar

Marveni bolničar

Seiz

Posilni

Kuvar

11 konjovodaca (22 tovarna konja (za kuhinju, kancelariju i prtljag, tekući obrok bez mesa i sena, 8 rezervnih))

 

Ukupno: 102 čoveka (1 oficir), 151 konj (1 jahaći, 150 tovarnih), 3 pištolja,

14 pušaka (sa po 30 metaka)

 

Lako tovarni vod 5 tona:

-Poluvod ima 3 odelenja, odelenje ima 9 konjovodaca sa 18 magaraca (svaki nosi po 50kg)

-Opšti deo ima 9 konjovodaca sa 2 tovarna konja i 16 magaraca

Ukupno: 87 ljudi, 3 konja (1 jahaći, 2 tovarna), 118 magaraca, 3 pištolja i 12 pušaka

 

Nosački vod 2.5 tona:

-Poluvod ima 5 odelenja,odelenja imaju 13 nosača (svaki nosi po 20kg)

-Optšti deo:

umesto potkivača i sedlara ima stolara

umesto marvenog bolničara ima jos jedang bolničara, nema seiza

umesto konjovdaca ima 28 nosača

Ukupno: 185 ljudi (1 oficir), 3 pištolja, 16 pušaka