Dvokolični vod od 10 tona vozarskog bataljona:

 

-Vodnik, poručnik specijalisan za vozarsku službu (konj, pištolj)

 

-2 x poluvod:

Vođa, vozarski podnarednik (puška)

4 x odelenje:

 Vođa, vozarski kaplar (puška)

 8 konjovodaca (8 teglećih konja i 8 dvokolica (svaka nosi po 150kg, ukupno vod 10 tona))

 4 pratioca dvokolica

 

-Opšti deo:

Vođa i disciplinski podoficir, narednik (pištolj)

Komesar, podnarednik (pištolj)

Pisar, kaplar

Vođa straže, kaplar (puška)

3 stražara (3 puške)

Potkivač

Kolar

Sedlar

Obućar

Bolničar

Marveni bolničar

Seiz

Posilni

2 kuvara

11 konjovodaca (11 teglećih konja, 11 dvokolica (za kuhinju, kancelariju i prtljag, tekući obrok bez mesa i sena, 4 rezervne)

 

Ukupno: 135 ljudi (1 oficir), 76 konja (1 jahaći, 75 teglećih), 75 jednoosovnih kola ,

3 pištolja, 14 pušaka (sa po 30 metaka)

 

Brdsko konjski vod 10 tona umesto dvokolica ima jednoprežna uska dvoosovna kola koja nose 150kg

-Odelenja nemaju pratioce dvokolica

Ukupno: 103 čoveka, ostalo isto

 

Brdsko volvski vod 10 tona umesto dvokolica ima jednoprežna uska dvoosovna kola koja nose 150kg

-Odelenja nemaju pratioce dvokolica

-Opšti deo nema sedlara

Ukupno: 102 čoveka, ostalo isto (samo umesto 75 teglećih konja ima 75 volova)