Sud divizije (ljudstvo je sudske stuke osim ako nije drugačije specifikovano):

 

Stalni sudija, pukovnik (pištolj)

Zamenik stalnog sudije, potpukovnik (pištolj)

2 privreme sudije, pešadiski pukovnici (za zamenike privremenih sudija se uzimaju 2 (pot)pukovnika roda vojske iz mesta gde zaseda sud) (2 pištolja)

5 oficira na službi (2 kapetana I klase, 2 kapetana, 1 poručnik) (5 pištolja)

Pisar I klase (pištolj)

 

5 pisara, pešadiski narednici

 

Kuvar, pešak

6 posilnih, pešaci

2 vozara, pešaci (4 tegleća konja, 2 kola (za sve potrbe))

 

Ukupno: 24  ljudi  (2 oficira (stalni ili prdati?) i 8 oficira struka i činovnika (1 pukovnik)),  4 konja tegleća, 2 kola ,  10 pištolja

 

Tužilaštvo diviziskog suda:

 

Tužilac, major (pištolj)

2 oficira na službi (1 kapetan I klase, 1 kapetan) (2 pištolja)

Pisar, pešadiski narednik

2 posilna, pešaci

 

Ukupno: 6 ljudi (3 oficira struka), 3 pištolja