Poljska bolnica divizije (ljudstvo je sanitetske struke ili su bolničari osim ako nije drugačije specifikovano):

 

-Komandant, major (konj, pištolj)

 

2 lekara, (kapetan I klase i poručnik) (2 konja, 2 pištolja)

2 apotekara, (kapetan I klase i poručnik) (2 pištolja)

Blagajnik, poručnik (pištolj)

Komesar, niži sanitecki činovnik (pištolj)

2 nižih saniteckih pomoćnika (2 pištolja)

Do 3 sveštenika (3 konja)

 

Narednik

2 podnarednika

4 kaplara

30 bolničara

Desinfektor

Potkivač

Marveni bolničar

4 seiza, pešaci

 

-Pomoćna komora:

Vođa i pomoćnik komesara, vozarski podnarednik (pištolj)

Pomoćnik vođe, vozarski kaplar

31 vozar, pešaci (53 teglećih konja, 6 volova, 3 dvokolice sake, 27 kola (16 za sanitecki materijal, kuhinje, 100 kreveta i 50 postelja bez kreveta, 3 za apoteku, 1 za dezinfekcioni aparat (4 prežna volovska), 1 za aparat za prečišćavanje vode (dvoprežna volovska), 5 za rezervni sanitecki materijal, 1 kuhinja), 3 puške)

8 posilnih (za komandatna i sveštenike po 1, za ostale na dvojcu 1 posilni), pešaci

3 kuvara, pešaci

 

-Trupna komora:

Prtljažni deo trupne komore:

2 vozara, pešaci (4 tegleća konja, 2 kola (za kancelariju i prtljag))

Profijantski deo:

3 vozara, pešaci (6 teglečih konja i  3 kola (za 2 tekuća obroka))

 

Ukupno: do 106 ljudi (do 12 oficira struka i činovnika), do 70 konja (do 7 jahaćih, 63 teglećih), 6 volova, 3 jednoosovna kola, 32 kola,

3 puške sa po 30 metaka, 10 pištolja