Raspored protiv oklopnih diviziona (koji su kasnije preformirani u protivoklopne čete):

 

Vrhovna komanda: 101, 102, 105, 106, 121, 122.

Prva Armija: 104, 116.

 Potiska divizija: 103.

Šesta armija: 109.

 Osječka: 115.

 Vrbaska: 108.

Treća armija: 110, 120.

Kosovska: 111.

Vardarska: 112.

Peta armija: 119, 123.

Druga armija:

 Jadranska: 124.

 Zetska: 107.

Četvrta armija: 126.

 Savska: 125.

 Murska: 114.

Sedma armija:

 Dravska: 118.

 Triglavska: 117.

 Rišnjački planinski odred: 113.

 

Takodje 3 kod konjičkih divizija.