Raspored aktiviranih protivoklopnih četa po diviziskim oblastima:

 

Drinska: 101, 102, 104, 116.

Potiska: 103, 104.

Bosanska: 105, 106.

Vrbaska: 108, 109.

Zetska: 107.

Vardarska: 111, 112.

Bregalnička: 110.

Kosovska: 111.

Moravska: 119.

Timočka: 123.

Šumadiska: 121, 122.

Jadranska: 124.

 

130. četa se spominje u dokumentu od 6. Aprila 1941, VA P17 K3 F3 D16, pridata Potiskoj diviziji.