Štab pešadiskog puka (poljskog tipa):

 

-Komandant, pukovnik (konj, pištolj)

 

-Komandni deo:

Ađutant, kapetan I klase (sa višom školom vojne akademije) (konj, pištolj)

Za obaveštajne poslove, kapetan (konj, pištolj)

Za ađutantske poslove, kapetan (konj, pištolj)

Zastavnik, narednik (pištolj)

Značar, narednik (pištolj)

2 pisara, narednici

8 ordonansa, konjanici (1 je i rukovalac bateriskog dogleda) (8 konja, 8 karabina)

2 ordonansa, velosipedisti (2 velosipeda, 2 karabina)

Ordonans, motorciklista (motorcikl, karabin)

 

-Pozadnji deo:

Pomoćnik komandanta, potpukovnik (konj, pištolj)

Intendant, kapetan I klase (pištolj)

Blagajnik, poručnik (pištolj)

Veterinar, kapetan (konj, pištolj)

Islednik, poručnik (pištolj)

Do 3 sveštenika (za svaku priznatu veroispovest čijih pripadnika ima u puku 500 i više po 1) (konj)

Niži veterinarski pomoćnik III klase (pištolj)

Pomoćnik blagajnika, niži vojni činovnik III klase (pištolj)

2 pisara, podnarednici

Potkivač, narednik

Potkivač, kaplar

do 10 seiza

Marveni bolničar

 

-Muzika (samo neki, ne svi pukovi)

Niži kapelnik I klase (konj, pištolj)

28 muzičara

 

-Vojna pošta:

Šef, poručnik (pištolj)

Pomoćnik, potporučnik (pištolj)

2 pismoraznosača (2 pištolja)

2 ordonansa (i posilni) (2 pištolja)

 

-Pomoćni deo bojne komore:

Vođa, narednik vodnik I klase (pištolj)

2 komesara, narednici (2 pištolja)

Puškar, narednik

Pomoćnik puškara

2 sedlara

do 15 posilnih

3 kuvara

Konjovodac (tovarni konja za veterinarsku opremu)

2 vozara (3 tegleća konja, 1 jednoosovna kola saka i 1 kola za kuhinju)

 

-Prtljažni deo trupne komore:

Vođa, narednik vodnik II klase (pištolj)

9 vozara (18 teglećih konja, 9 kola za kancelariju i prtljag, potkivačnicu, alat puškarski i sedlarski, 500 pari rezervnih cipela, 250 rezervnih maski, kapele)

 

Ukupno: do 117 ljudi (7 oficira, do 10 oficira struka i činovnika)) , do 40 konja (do 18 jahaćih, 21 teglećih, 1 tovarni), 1 jednoosovna kola, 10 kola, 2 velosipeda, 1 motorcikl,

24 pištolja, 11 karabina

 

Napomena: lekar (i njegov posilni i seiz) su u bolničarskoj četi.

 

Brdskog tipa:

-U komandnom delu umesto ordonansa motorcikliste i velosipediste ima 3 ordonansa konjanika (3 konja)

-U pozadnjem delu bojne komore umesto 2 vozara ima 2 konjovodca (5 tovarnih konja)

-U prtljažnom delu trupne komore umesto 9 vozara ima 20 konjovodaca (40 tovarnih konja)

Ukupno: do 128 ljudi, do 67 konja (do 21 jahaći, 46 tovarnih), isto oružije