Četa pratećih oruđa pešadiskog puka :

 

-Komandir, kapetan I klase (konj, pištolj)

 

-Vod topova 37mm

Vodnik, poručnik  (pištolj)

2 x poluvod:

   Vođa, narednik (pištolj)

    Vođa bojnice, kaplar (karabin)

   2 x odelenje:

   Vođa, podnarednik  (karabin)

   Nišandžija, kaplar (pištolj)

   5 poslužilaca (2 pištolja, 3 karabina)

   3 konjovodca (3 tovarna konja za top i municiju, 3 karabina)

Opsti deo:

Vođa, podnarednik (karabin)

Merač odstojanja, kaplar (pištolj)

2 ordonansa  (2 karabina)

2 Rezervne vodje odelenja, kaplari (2 karabina)

2 rezervne nišandžije, kaplari (2 pištolja)

4 rezervna poslužilaca (4 karabina)

2 rezervna konjovodca (2 karabina)

 

-Minobacački vod 81mm M31:

Vodnik, poručnik  (pištolj)

2 x poluvod:

   Vođa, narednik (pištolj)

    Vođa bojnice, kaplar (karabin)

   2 x odelenje:

   Vođa, podnarednik (karabin)

   Nišandžija, kaplar (pištolj)

   6 poslužilaca (3 pištolja, 3 karabina)

   5 konjovodca (5 tovarnih konja za bacač i municiju, 5 karabina)

Opsti deo:

Vođa, podnarednik (karabin)

Merač odstojanja, kaplar (pištolj)

2 ordonansa (2 karabina)

2 rezervnih vodja odelenja, kaplari (2 karabina)

2 rezervnih nišandžija, kaplari (2 pištolja)

4 rezervnih poslužilaca (4 karabina)

2 rezervna konjovodca (2 karabina)

 

-Minobacački vod :

Vodnik, potporučnik  (pištolj)

2 x odelenje:

   Vođa, podnarednik (karabin)

   Nišandžija, kaplar (pištolj)

   6 poslužilaca (3 karabina, 3 pištolja)

   4 ili 7 ili 6  konjovodaca (za 75mm M17 ili 90mm M17 ili 75mm M16 bacač) (svaki ima tovarnog konja i karabin)

Opsti deo:

Vođa, podnarednik (karabin)

Merač odstojanja, kaplar (pištolj)

Ordonans (karabin)

Rezervni vodja odelenja, kaplar (karabin)

Rezervni nišandžija, kaplar (pištolj)

2 rezervnih poslužioca (2 karabina)

Rezervni konjovodac, redovi (karabin)

 

-Opšti deo čete:

Disciplinski podoficir, narednik (pištolj)

2 ordonansa (2 karabina)

Potkivač

Seiz

Bolnićar (pištolj)

3 nosača ranjenika

Marveni bolničar

 

-Pomoćni deo bojne komore:

Vođa, narednik (pištolj)

Komesar, podnarednik (pištolj)                 

Pisar

4 posilna

2 kuvara

4 konjovodca (7 tovarnih konja (6 za kuhinju i vodu, 1 rezervni))

 

-Prtljažni deo trupne komore:

3 konjovodca (3 tovarna konja (za kancelariju i prtljag))

 

Ukupno: 195 (ili 192 ili 194) ljudi (4 oficira), 57 (ili 54 ili 56) konja (1 jahaći, 56 (ili 53 ili 54) tovarnih),

4 topa 37mm sa po 128 metaka, 4 minobacača 81mm M31 sa po 60 lakih i 6 teških bombi, 2 bacača 90mm M17 sa po 36 bombi ili 2 bacača 75mm M16 sa po 36 bombi ili 2 bacača 75mm M17 sa po 54 bombe, 56 pištolja,  120 karabina (ili 117 ili 119) sa po 60 metaka