Velopisedska četa  konjičkog diviziona (svi su velosipedisti osim motorciklista i šofera):

 

-Komandir, kapetan I klase (velosiped, pištolj)

 

-3 x vod

Vodnik, poručnik (velosiped, pištolj)

Ordonans (velosiped, karabin)

Mehaničar (velosiped, karabin)

Ocenilac odstojanja (velosiped, karabin)

2 x streljačko  odelenje:

 Vođa, podnarednik (velosiped, karabin)

 Pomoćnik vođe, kaplar (velosiped, karabin)

 10 strelaca, (10 velosipeda,  10 karabina)

Mitraljesko odeljenje:

 Vođa, podnarednik (velosiped, karabin)

 2 nišandžije, kaplari (2 velosipeda, 2 pištolja, 2 mitraljeza sa olakšanim postoljem sa po 2400 metaka)

 14 poslužilaca (14 velosipeda, 6 karabina, 8 pištolja)

 

-Opšti deo:

Disciplinski podoficir, narednik (velosiped, pištolj)

Ocenilac odstojanja, kaplar (velosiped, pištolj)

Pionir, kaplar (velosiped, karabin)

4 pionira (4 velosipeda, 4 karabina)

Telefonist, kaplar (velosiped, karabin)

2 telefoniste (2 velosipeda, 2 karabina)

Značar (velosiped, karabin)

Puškar (velosiped, pištolj)

2 ordonansa motorcikliste (2 motorcikla,  2 pištolja)

Motorciklista (za municiju) (motorcikl, pištolj)

 

-Komora:

Vođa i komesar, podnarednik (velosped, pištolj)

Pomoćnik, kaplar (velosiped, pištolj)

2 šofera (1 kamion od 2 tone (za municiju: pola šarže za svaki borački karabin, šarža za svaki mitraljez, bombe, municija za pištolje, svetleća i dimna municija, alat, delovi i 4 rezervna velosipeda) , 1 kamion od 1.5 tone (za kuhinju, kancelariju i prtljag, 2 tekuća obroka bez mesa), 2 karabina)

2 šoferska pomoćnika

Pisar (velosiped)

Bolničar (velosiped)

2 nosioca ranjenika (2 velosipeda)

4 posilna (4 velosipeda)

2 kuvara

 

-Ukupno: 167 ljudi  (4 oficira), 2 tovarna kamiona, 3 motorcikla, 158 velosipeda,

 110  karabina (44 sa po 60 metaka, 66 sa po 90), 45 pištolja, 6 mitraljeza sa olakšanim postoljem.