Štab  konjičkog diviziona (poljskog tipa):

 

-Komandant, potpukovnik ili major (konj, pištolj)

 

-Komandni deo:

Adjutant, kapetan (konj, pištolj)

Značar, narednik (konj, pištolj)

Pisar, podnarednik

Vođa hemiskih izviđača, kaplar (konj)

4 hemiska izviđača (4 konja)

 

-Pozadnji deo:

Intedant, poručnik (konj, pištolj)

Blagajnik, poručnik (pištolj)

Lekar, poručnik (konj, pištolj)

Veterinar, poručnik (konj, pištolj)

Bolničar, podnarednik

Pisar, podnarednik

2 potkivača (1 narednik ili podnarednik i 1 kaplar) (2 konja)

2 bolničara

Marveni bolničar

5 seiza (5 konja (rezervni oficirski), 5 karabina)

 

-Pionirsko odelenje:

Vođa, narednik (konj, pištolj)

Pionir, kaplar (konj, karabin)

12 pionira (12 konja, 12 karabina)

 

-Odelenje za vezu:

Vođa, narednik (konj, pištolj)

Bežičar, podnarednik (konj, karabin)

3 bežičara (3 konja, 3 karabina)

Radio mehaničar (konj, karabin)

Telefonista, podnarednik (konj, karabin)

Telefonista, kaplar (konj, karabin)

5 telefonista (5 konja, 5 karabina)

Signalista, kaplar (konj, karabin)

Vođa linijaša, kaplar (konj, karabin)

3 linijaša (3 konja, 3 karabina)

Vozar (2 tegleća konja sa kolima za opremu veze)

2 ordonansa (2 konja, 2 karabina)

Ordonans, motorciklist (motorcikl, karabin)

2 ordonansa, velospidedisti (2 velosipeda, 2 karabina)

 

-Pomoćni deo bojne komore:

Vođa, narednik vodnik I klase(konj, pištolj)

Komesar, podnarednik (konj, pištolj)

Puškar

Sedlar

3 kuvara

6 posilnih

5 Vozara (9 teglecih konja, jednoosovna kola i 4 kola (za opremu sanitetsku, veterinarsku, za kuhinje, vodu, puškarski, sedlarski alat))

 

-Trupna komora prtljažni deo:

Vođa, narednik vodnik I klase (pištolj)

4 Vozara (8 tegleća konja, 4 kola (za ratnu kancelariju i prtljag, potkivačnicu),  4 karabina)

 

-Ukupno: 86 ljudi  (2 oficira i 4 oficira struka), 74 konja (55 jahaćih, 19 teglećih), 1 jednoosovna kola, 9 kola, 2 velosipeda, 1 motorcikl,

44 karabina (sa po 60 metaka), 12 pištolja

 

Brdskog tipa :

-Odelenje za vezu:

2 bežičara umesto 3

4 telefoniste umesto 5

2 signaliste

3 konjovodca sa 3 tovarna konja umesto vozara sa kolima i 2 konja

-Pomoćni deo bojne komore:

Vozar sa 2 konja i kolima umesto 5 vozara sa 9 konja, 1 jednoosovnim kolima i 4 kola

6 konjovodaca sa 6 jahaćih konja i 6 tovarnih konja

-Prtljažni deo trupne komore:

4 konjovodca (sa 4 jahaća konja i 4 tovarna konja) umesto 2 vozara sa 2 kola i 4 konja

 

Ukupno: 92 ljudi, 87 konja (68 jahaćih, 6 teglećih, 13 tovarnih), 3 kola, ostal isto