Eskadron konjičkog diviziona  (poljskog tipa):

 

-Komandir, kapetan I klase ili major (konj, pištolj)

 

-4 x vod:

Vodnik, kapetan ili poručnik ili potporučnik (konj, pištolj)

Pomoćnik vodnika, podnarednik (konj, karabin)

3 x streljačko  odelenje:

  Vođa, podnarednik (konj, karabin)

  Pomoćnik vođe, kaplar (konj, karabin)

  6 strelaca, (6 konja, 6 karabina)

2 x puškomitraljesko odeljenje:

  Vođa, podnarednik (konj, karabin)

  Vođa strelaca, kaplar (konj, karabin)

  2 strelca (2 konja, 2 karabina)

  Nišandžija, kaplar (konj, pištolj, puškomitraljez)

  Puškomitraljezac (konj, pištolj)

  Konjovodac (konj, tovarni konj (za puškomitraljez), karabin)

 

-Opšti deo:

Disciplinski podoficir, narednik (konj, pištolj)

2 potkivača (2 konja, 2 karabina)

Bolničar (konj)

Značar (konj, pištolj)

4 telefoniste (4 konja, 4 karabina)

3 konjovodca (3 konja, 3 tovarna konja (za opremu veze i pionirsku), 3 karabina)

3 nosioca ranjenika (3 konja)

2 marvena bolničara (2 konja)

5 seiza (5 rezervnih oficirskih konja)

 

-Pomoćni deo bojne komore:

Vođa, narednik (konj, pištolj)

Komesar, podnarednik (konj, pištolj)

Sedlar

2 kuvara

5 posilnih

4 Vozara (7 teglecih konja, jednoosovna kola saka, kola (za potkivačnicu, sedlarski alat), kola ćetvoroprežna za kuhinju)

 

-Trupna komora prtljažni deo:

Vozar (2 tegleća konja, kola za ratnu kancelariju i prtljag)

 

-Ukupno: 197 ljudi  (5 oficira), 204 konja (184 jahaćih, 9 teglećih, 11 tovarnih), 1 jednoosovna kola, 3 kola,

149  karabina (33 sa po 60 metaka, 116 sa po 90), 25 pištolja, 8 puškomitraljeza sa po 900 metaka

 

Brdskog tipa:

-Pomoćni deo bojne komore:

10 konjovodaca sa 10 jahaćih i 10 tovarnih konja umesto 4 vozar sa 7 konja i 2 kolima i jednoosovnim kolima

Kuvari i posilni imaju jahaće konje

-Prtljažni deo trupne komore:

3 konjovodca (sa 3 jahaća konja i 3 tovarna konja) umesto vozara sa kolima i 2 konja

 

Ukupno: 205 ljudi, 228 konja (204 jahaćih, 24 tovarnih), isto oružije