Hemiska četa divizije (poljskog tipa) (ljudstvo su pešaci osim ako nije drugačije specifikovano)

 

-Komandir, kapetan I klase (konj, pištolj) (oficiri sa kursom u Obilićevu)

 

- Vod za izviđanje:

Vodnik, poručnik (konj, pištolj)

5 x odelenje:

  Vođa, barutantski podnarednik (puška)

  Izviđač, barutantski kaplar (puška)

  4 izviđača, barutanci (4 puške)

  2 laboranta, barutanci (2 pištolja)

 

-Vod za zadimljavanje:

Vodnik, poručnik (konj, pištolj)

5 x odelenje:

  Vođa, barutantski podnarednik (puška)

  Mehaničar, barutanac (pištolj)

  2 laboranta, barutanci (2 pištolja)

  2 poslužioca, barutanci (2 puške)

  2 poslužioca, pirotehničari (2 puške)

  3 vozara (6 teglećih konja, 3 kola sa sredstvima za zadimljavanje)

 

-Vod za dezintoksaciju:

Vodnik, poručnik (konj, pištolj)

5 x odelenje:

  Vođa, barutantski podnarednik (puška)

  Mehaničar, barutanac (pištolj)

  Laborant, barutanac (pištolj)

   8 radnika, barutanci

   Vozar (2 tegleća konja, kola)

 

-2 rezervna vodnika, poručnici (2 konja, 2 pištolja)

 

-Labaratorija:

Šef, apotekarski kapetan (pištolj)

Bakteriolog, poručnik (pištolj)

2 bolničara

2 marvena bolničara

2 šofera, automobilisti (1 tovarno vozilo, 1 specijalno labaratorisko vozilo, 2 puške)

 

-Meterološka stanica:

Meterolog, narednik barutanac (pištolj)

2 meterološka osmatrača, barutanci

 

-Opšti deo:

Disciplinski podoficir, narednik (pištolj)

Potkivač

2 ordonansa, konjanici (2 konja, 2 karabina)

2 ordonansa, velosipedisti (2 velosipeda, 2 karabina)

Pisar

Značar (pištolj)

2 bolničara

6 seiza

 

-Pomoćna komora:

Vođa i komesar, podnarednik (pištolj)

Pomoćnik, kaplar

9 posilnih

2 kuvara

2 vozara (4 konja, 2 kola za kuhinju, vodu i za rezervu)

 

-Trupna komora:

Prtljažni deo:

Vozar, pešak (2 tegleća konja, 1 kola za ratnu kancelariju i prtljag)

Profijantski deo:

3 vozara, pešaci (6 teglećih konja, 3 kola (za 2 tekuća obroka bez mesa i sena))

 

-Ukupno: 208 ljudi (7 oficira, 1 oficir struke), 60 konja (8 jahaćih, 52 teglećih), 26 kola, 2 velosipeda, tovarno vozilo, specijalno vozilo,

62 puške (sa po 60 metaka), 4 karabina, 47 pištolja

Šarža kutija za zadimljavanje je teška 6000kg  

 

Brdskog tipa:

-svako odelenje voda za zadimljavanje umesto 3 vozara ima 1 vozara i 3 konjovodca (2 tegleća konja, 3 tovarna konja, 1 kola)

-svako odelenje voda za dezintoksikaciju umesto vozara ima 3 konjovdca sa 3 tovarna konja

-pomoćna komora ima umesto 2 vozara ima 4 konjovodca sa 8 tovarnih konja

-U trupnoj komori, u prtljažnom delu umesto vozara  ima 3 konjovodca, pešaka sa 6 tovarnih konja

                                      U profijantskom delu umesto 3 vozara ima 7 konjovodaca sa 13 tovarnih konja

 

Ukupno: 231 ljudi, 75 konja (8 jahaćih,  10 teglećih, 57 tovarnih), 5 kola, 2 velosipeda, tovarno vozilo, specijalno vozilo,  isto oružije

Šarža kutija za zadimljavanje je teška 3200kg