Štab dopunskog puka:

 

Isti kao štab pešadiskog puka poljskog tipa, samo bez kapelnika (i njegovog seiza i posilnog) i muzičara,  i sa lekarom (i njegovim seizom i posilnim).

 

Štab i vod veze su verovatno na profijantskom snabdevanju kod jednog od štabova bataljona.