Dopunski puk divizije :

 

-Štab

-3 x dopunski bataljon

-Dopunski vod veze

-Dopunska baterija

 

Ljudstvo su pešaci osim ako nije drugačije specifikovano.