Vod veze dopunskog puka :

 

-Vodnik, poručnik (konj, pištolj)

 

-Poluvod za štab puka:

Vođa bežičar, narednik (pištolj)

Bežično odelenje:

  Vođa, narednik (pištolj)

  4 x bežična patrola:

      Vođa, podnarednik (pištolj)

      2 bežičara (2 pištolja)

      Konjovodac (tovarni konj za bežičnu stanicu, karabin)

Telefonsko i signalno odelenje:

  Vođa, podnarednik (pištolj)

  2 telefoniste, kaplari (2 karabina)

  8 telefonista (8 karabina)

  3 signaliste, kaplari (3 karabina)

  6 signalista (6 karabina)

  3 konjovodca (3 tovarna konja za opremu veze, 3 karabina)

Linijsko odelenje:

  Vođa, kaplar (karabin)

  9 linijaca (9 karabina)

  Konjovodac (2 tovarna konja za opremu veze, karabin)

-Poluvod za bataljone:

Vođa telefonista, narednik (pištolj)

4 x bataljonsko odelenje:

  Vođa, kaplar (karabin)

  3 telefoniste (3 karabina)

  2 signaliste (2 karabina)

  3 linijca (3 karabina)

  Konjovdac (tovarni konj za opremu veze, karabin)

 

-Opšti deo :

Vođa, kaplar (karabin)

Seiz

Konjovodac  (rezervni tovarni konj, karabin)

Mehaničar

Desetar dreser pasa, kaplar (karabin)

6 vođa pasa (sa po 2 psa) (6 karabina)

 

-Pomoćni deo bojne komore:

Vođa i komesar, kaplar (pištolj)

Posilni

2 kuvara

2 konjovodca (4 tovarna konja za kuhinju)

 

-Prtljažni deo trupne komore:

Konjovodac (tovarni konj za kancelariju i prtljag)

 

Ukupno: 112 ljudi (1 oficir), 20 konja (1 jahaći, 19 tovarnih),

86 karabina (sa po 60 metaka), 19 pištolja