Dopunska baterija dopunskog puka (verovatni sastav):

 

-Komandir

 

-2-3 x vod:

Vodnik

Par odelenja:

 Rezervni vođe, nišandžije, poslužioci i konjovodci ili vozari sa rezervnim tovarnim ili teglećim konjima

 

-Opšti deo:

Narednik

Rezervni izviđači i telefonisti

Rezervni mitraljesci?

 

-Pomoćno odelenje:

Vođa, komesar

Kuvari, seizi, posilni

Bolničar, marveni bolničar, potkivač

Bravar, sedlar, kolar (možda)

 

-Trupna komora :

Vođa

Vozari sa konjima i kolima za prtljažni i profijantski deo

 

Ljudstvo su artiljerci.