Pekarnica diviziske baze:

 

-Komandir, intedantski kapetan I klase (konj, pištolj)

Vodnik, poručnik (pištolj)

 

-Opšti deo:

Knjigovođa, vojni pisar (pištolj)

Pisar i disciplinski podoficir, narednik (pištolj)

Komesar, narednik (pištolj)

Elektromehaničar

Krojać

Obućar

Kolar

Bravar

Sarač

2 potkivača

2 berbera

2 bolničara

Marveni bolničar

2 ordonansa

2 posilna

Seiz

6 kuvara

 

-3 x pekarski vod (sa po 6 peći)

Nadzornik, intedantski poručnik (pištolj)

Pomoćnik nadzornika, pekarski narednik

6 pekarskih podnarednika

18 pekarskih kaplara

72 pekara

6 zidara

2 bravara

Kovač

Stolar

Posilni

 

-Komora:

Vođa, vozarski narednik vodnik II klase (konj, pištolj)

4 vođa delova, vozarski podnarednici

136 vozara (267 teglećih konja, 5 jednoosovnih saka, 131 kola (52 za prenos 21 tone brašna, 57 za prenos peći (3 za svaku peć i  3 rezervne), 3  za gnjetalice, 6  za pumpe, 1 za kancelariju i prtljag, 3 za kuhinje, 9 za 2 tekuća obroka) , 11 pušaka (sa po 30 metaka))

 

Ukupno: 497 ljudi (1 oficir, 5 oficira službi i činovnika), 269 konja ( 2 jahaća,  267 tegleća), 5 jednoosovnih kola, 131 kola,

11 pušaka, 9 pištolja