Štab artiljeriskog puka (poljskog tipa):

 

-Komandant, pukovnik (konj, pištolj)

 

-Komandni deo:

Ađutant, kapetan I klase sa višom školom vojne akademije (konj, pištolj)

3 oficira za izviđanje, izviđanje iz vazduha i vezu sa pešadijom, kapetani (3 konja, 3 pištolja)

2 topografa, geodetski poručnici (2 konja, 2 pištolja)

2 crtača, kaplari

3 poslužioca (za topografe)

Vozar (2 tegleća konja i kola za topografsku opremu)

Pisar, narednik

Pisar, podnarednik

Značar, narednik (konj, pištolj)

3 Izviđača, podnarednici (3 konja, 3 karabina)

6 izviđača (6 konja, 6 karabina)

Ordonans, kaplar (konj, karabin)

3 ordonansa (3 konja, 3 karabina)

 

-Pozadnji deo:

Pomoćnik komandanta, potpukovnik (konj, pištolj)

Intedant, kapetan (konj, pištolj)

Blagajnik, poručnik (pištolj)

Lekar, kapetan (konj, pištolj)

Veterinar, kapetan (konj, pištolj)

Islednik, sudski poručnik (pištolj)

Pisar, podnarednik

Bolničar, kaplar

2 bolničara

Marveni bolničar

11 seiza (3 rezervna konja za komandanta, pomoćnika i ađutanta)

 

-Pomoćna komora:

Vođa i komesar, narednik (konj, pištolj)

Pomoćnik vođe, kaplar (konj, pištolj)

13 posilnih

3 kuvara

Potkivač, narednik

Kolar

Bravar

Sedlar

7 vozara (13 teglećih konja, jednoosovna saka, 6 kola za sanitecku, veterinarsku opremu, potkivačnicu i kuhinju)

 

-Prtljažni deo trupne komore:

Vođa, narednik I klase (konj, pištolj)

4 vozara (8 tegleća konja, 4 kola za kancelariju i prtljag i alat, 4 puške)

 

-Ukupno: 85 ljudi ( 8 oficira (1 pukovnik)  i  5 oficira struka), 54  konja (31  jahaći, 23 teglećih),  jednoosovna kola, 11 kola,

4 puške, 13 karabina (sa po 30 metaka), 17 pištolja

 

Štab puka brdskog tipa:

(Verovatno) Konjovodci sa tovarnim konjima umesto dela vozara (sa teglecim konjima i kolima).