Štab artiljeriskog diviziona artiljeriskog puka  (poljskog tipa):

 

-Komandant, potpukovnik (konj, pištolj)

 

-Komandni deo:

Adjutant, kapetan (konj, pištolj)

2 oficira za izviđanje i vezu sa pešadijom, poručnici (2 konja, 2 pištolja)

Topograf, poručnik (konj, pištolj)

2 crtača, kaplari

3 poslužioca

Konjovodac (tovarni konj)

Pisar, podanrednik

Izviđač, podarednik (konj, karabin)

2 izviđača, kaplari (2 konja, 2 karabina)

Rukovalac optičkih instrumenata, podnarednik (konj, pištolj)

Održač veze sa komandom puka, podnarednik (konj, karabin)

Ordonans, kaplar (konj, karabin)

Značar, kaplar (konj, pištolj)

 

-Pozadnji deo:

Niži lekarski pomoćnik (konj, pištolj)

Niži veterinarski pomoćnik (konj, pištolj)

Bolničar, kaplar

Marveni bolničar, kaplar

Kolar

Sedlar

7 seiza (2 rezervna konja za komandanta i ađutanta)

 

-Pomoćna komora:

Vođa i komesar, narednik (konj, pištolj)

7 posilnih

2 kuvara

4 vozara (7 teglećih konja, jednoosovna saka, 3 kola za veterinarsku opremu, potkivačnicu i kuhinju)

 

-Prtljažni deo trupne komore:

Vođa, podnarednik (konj, pištolj)

Vozar (2 tegleća konja, kola za kancelariju i prtljag)

 

-Ukupno 48 ljudi ( 5 oficira  i  2 činovnika), 28  konja (18  jahaćih, 9 teglećih, 1 tovarni),  jednoosovna kola, 4 kola,

5 karabina (sa po 30 metaka), 11 pištolja

 

Štab diviziona brdskog tipa:

Konjovdci sa tovarnim konjima umesto dela ili svih vozara (sa teglecim konjima i kolima)