Baterije artiljeriskog puka divizije:

 

Postoja su 4 tipa diviziskih baterija:

-baterije poljskih topova (pt)

-baterije brdskih topova (bt)

-baterije poljskih haubica (ph)

-baterije brdskih haubica (bh)

 

Divizioni su imali isti tip oruđa.

Delimičan raspored oruđa po divizijama se može videti na osnovu dokumenata o aktivaciji iz 1941.

 

Potpuna formacija potoji samo za poljske topove 80mm M28, za ostale se na osnovu te formacije, formacija baterija haubica 120mm i konjičkih topova 75mm, ukupnog broja ljudi, konja i kola iz dokumenata o aktivaciji i pravila oruđa može sa visokom sigurnošću zaključiti da je formacija svih baterija bila ovakva:

 

-Komandir, kapetan I klase

 

-2 x vod

Vodnik, poručnik

2 x odelenje

 Vođa, podnarednik

 Zamenik vođe, kaplar

 Nišandžija, kaplar

 Poslužioci

 Vozari ili konjovodci za top (ceo ili rasklopljen na dvokolicama ili tovarnim konjima) i municiju ( kara ili karete ili na tovarnim konjima)

 

-5. odelenje prve popune i mitraljesko

Vođa

Vozari ili konjovodci za kare ili karete sa konjima ili tovarni konji za art. municiju i mitraljeze i mitraljesku municiju.

Vođa mitraljezaca, 2 mitraljesca, 2 pomoćnika

 

-Opšti deo

Narednik

Izviđači i telefonisti

 

Popunjujući deo:

Poručnik

 

-1 ili 2 municiska odelenja

Vođa, vozari ili konjovdci sa kolima ili karetama ili tovarim konjima za transport municije, pratioci kod nekih

 

-Rezervno odelenje

Vođa, rezervna posluga, rezervni vozari ili konjovodci, rezervna kola ili karete, kola ili karete ili tovarni konji za transport rezervnih delova i alata, seizi

 

-Pomoćno odelenje

Vođa, komesar, posilni, kuvari, bravar, sedlar, potkivač, bolničari, marveni bolničari, vozar ili konjovodci (sa kolima ili karetama ili tovarnim konjima za kuhinju)

 

-Prtljažni deo trupne komore

Vozari ili konjovodci (kola ili karete sa konjima ili tovarni konj za transport kancelarije, prtljaga i potkivačnice)