Štab četničkog bataljona:

 

-Komandant, potpukovnik ili major (konj, pištolj)

 

-Borbeni deo:

Ađutant, poručnik (konj, pištolj)

Pisar, narednik (pištolj)

Vodnik, poručnik ili potporučnik (pištolj)

Pomoćnik vodnika, podnarednik ( pištolj)

4 kaplara (4 pušake)

8 redova (8 pušaka)

Vođa protivoklopnog odelenja, podnarednik (pištolj)

3 nišandžije, kaplari (3 pištolja)

6 poslužilaca (6 pištolja, 3 tovarna konja za 3 protivoklopne puške sa 150 metaka)

 

-Pozadnji deo:

Pomoćnik komandanta, kapetan (konj, pištolj)

Intedant, poručnik (konj, pištolj)

Blagajnik, poručnik (pištolj)

Lekar, poručnik (konj, pištolj)

Niži veterinarski pomoćnik (konj, pištolj)

Pisar, narednik voidnik III klase

3 pisara, narednici

Bolničar, kaplar

Bolničar

Marveni bolničar, kaplar

6 seiza

 

-Pomoćni deo bojne komore:

Vođa, narednik vodnik III klase (pištolj)

Komesar, narednik (pištolj)

Puškar, državni majstor

Potkivač, podnarednik

Potkivač

Sedlar

8 posilnih

3 kuvara

7 konjovodca (7 pušaka, 10 tovarnih konja za kuhinju i vodu, sanitecku i vetrinarsku opremu)

 

-Prtljažni deo trupne komore:

Vođa, podnarednik (pištolj)

7 konjovodca (4 pušake, 14 tovarnih konja za prtljag, kancelariju, alat, rezervne cipele, potkivačnicu)

 

Ukupno: 77 ljudi (4 oficira i  4 oficira struka i činovnika),  33 konja ( 6 jahaćih,  27 tovarnih),

23 puške (12 četničkih, 11 običnih) (sa po 90 metaka), 23 pištolja, 3 protivoklopne puške.

Takodje bombe defanzivne i zapaljive, bokseri, noževi oficirski, vojnički i kame.

Naponena: ljudstvo osim pozadnjeg dela i komore je sa specijalnim uslovima za četnike.