Četnički bataljon armije:

 

-Štab

-2 ili vise x četa

-Vod veze

-Bojna komora

-Trupna komora

 

Ukupno (bataljon sa 3 čete):  495 ljudi (23 oficira, 4 oficira struka i činovnika),  138 konja (12 jahaćih, 126 tovarnih),

348 pušaka (61 obična, ostale četničke), 308  pištolja, 3 protivoklopne puške.

Takodje bombe defanzivne i zapaljive, mine, eksploziv i paklene mašine, bokseri, noževi oficirski, vojnički i kame.

 

Pred rat svaka od 5 armiskih oblasti i Primorska armiska oblast su imali po jedan četnički (jurišni) bataljon (1. i 3. su imale bataljon sa 3 čete a ostale sa po 2 čete) (mirnodopski raspored vojske iz 1941. VA P17 K11a F3 D7).

Ti mirnodopski bataljoni su bili jezgro ratnih bataljona odgovarajuće ratne armije.  Ratni bataljon je nosio broj armije (na primer 1. bataljon).

Informacije o formiranju 7-og bataljona pred rat su predmet daljeg istraživanja.