Vod veze četničkog bataljona:

 

-Vodnik, poručnik (konj, pištolj)

 

-Bežična desetina:

Vođa, narednik (pištolj)

4 x bežična patrola:

 Vođa, podnarednik (pištolj)

 2 bežičara (2 pištolja)

 Konjovodac (puška, tovarni konj)

 

-Telefonsko signalna desetina:

Vođa, kaplar (puška)

3 telefoniste (3 puške)

2 signaliste (2 puške)

3 linijaša (3 puške)

2 konjovodca (2 puške, 2 tovarna konja)

 

-Pomoćni deo bojne komore:

Vođa, podnarednik (pištolj)

Komesar, kaplar (pištolj)

Mehaničar (pištolj)

Pisar

Posilni

Seiz (puška)

Kuvar

Konjovodac (obična puška, 2 tovarna konja za kuhinju i vodu)

 

-Prtljažni deo trupne komore:

Konjovodac (puška, tovarni konj)

 

Ukupno: 38 ljudi (1 oficir),  10 konja (1 jahaći, 9 tovarnih),  18 pušaka (sa po 30 metaka, jedna obična ostale četničke), 17 pištolja.

Naponena: svo ljudstvo osim komore je sa specijalnim uslovima za četnike.