Bojna komora četničkog bataljona:

 

-Komandir i oružni oficir, kapetan (konj, pištolj)

 

-Pomoćni deo:

Vođa, podnarednik (pištolj)

Komesar, kaplar (pištolj)

2 posilna

Potkivač

Seiz (puška)

Kuvar

2 konjovodca (2 piške, 4 tovarna konja za kuhinju i potkivačnicu)

 

-Municiski vod:

Vodnik, poručnik ili potporučnik (pištolj)

3 x deo za svaku četu:

 Vođa, podnarednik (pištolj)

 3 konjovodca (3 puške, 6 tovarnih konja (za municiju i bombe))

Opšti deo:

 Vođa, podnarednik (pištolj)

 16 konjovdaca (16 pušaka, 16 tovarnih konja (za nagazne mine, eksploziv, pištoljsku municiju, paklene mašine, smučke, gumene čamce, benzinske bombe))

 

-Prtljažni deo trupne komore:

Konjovodac (puška, 2 tovarna konja za prtljag i kancelariju)

 

Ukupno (za bataljon sa 3 čete):  43 ljudi (2 oficira),  41 konj (1 jahaći, 40 tovarnih), 29 pušaka (sa po 60 metaka), 8 pištolja.