Lako konjski vod od 20 tona vozarskog bataljona:

 

-Vodnik, poručnik specijalisan za vozarsku službu (konj, pištolj)

 

-2 x poluvod:

Vođa, vozarski podnarednik (puška)

2 x odelenje:

 Vođa, vozarski kaplar (puška)

 12 vozara (24 tegleća konja i 12 kola (svaka nose po 420kg, ukupno vod 20 tona))

 

-Opšti deo:

Vođa i disciplinski podoficir, narednik (pištolj)

Komesar, podnarednik (pištolj)

Pisar, kaplar

Vođa straže, kaplar (puška)

3 stražara (3 puške)

Potkivač

Kolar

Sedlar

Bolničar

Marveni bolničar

Seiz

Posilni

Kuvar

6 vozara (12 teglećih konja, 6 kola (za kuhinju, kancelariju i prtljag, tekući obrok bez mesa i sena, 3 rezervna)

 

Ukupno: 76 ljudi (1 oficir), 109 konja (1 jahaći, 108 teglećih), 54 kola ,

3 pištolja, 10 pušaka (sa po 30 metaka)

 

Lako volovski vod 20 tona

-Opšti deo nema sedlara

Ukupno: 75 ljudi, 1 jahaći konj, 108 volova, ostalo isto

 

Teško konjski vod 40 tona

-Odelenja imaju 10 vozara sa 20 teglećih konja i 10 teških kola (nose po 1000kg)

-Opšti deo ima 4 vozara sa 8 teglećih konja i 4 teška kola

Ukupno: 66 ljudi, 89 konja (1 jahaći, 88 teglećih), 44 teških kola, isto oružije

 

Teško volovski vod 40 tona (u odnosu na teško konjski)

-Opšti deo nema sedlara

Ukupno: 65 ljudi, 1 jahaći konj , 88 volova, 44 teških kola, isto oružije