Tehnička četa pešadiskog puka:

 

-Komandir, kapetan I klase (konj, pištolj)

 

-Pionirskii vod:

Vodnik, inženjerski poručnik (konj, pištolj)

Vođa 3 odelenja, inženjerski narednik (pištolj)

Vođa 4 odelenja koja se pridaju bataljonima, inženjerski podnarednik (pištolj)

7 x odeljenje:

 Vođa, inženjerski podnarednik (puška)

 Pomoćnik vođe, inženjerski kaplar (puška)

 12 pionira, inženjerski redovi (12 pušaka)

 

-Vod za vezu:

Vodnik, poručnik (konj, pištolj)

Prvi poluvod:

 Vođa, narednik (pištoj)

 Bežično odelenje:

  Vođa, narednik (pištolj)

  4 x bežična patrola:

   Vođa, podnarednik (pištolj)

   2 Bežičara (2 pištolja)

   Konjovodac (tovarni konj, karabin)

 Telefonsko signalno odelenje:

   Vođa, podnarednik (pištolj)

   2 telefoniste, kaplari (2 karabina)

   8 telefonista (8 karabina)

   3 signaliste, kaplari (3 karabina)

   6 signalista (6 karabina)

   3 konjovodca (3 tovarna konja, 3 karabina)

 Linijsko odelenje:

  Vođa, kaplar (karabin)

  9 linijaca (9 karabina)

  Konjovodac (2 tovarna konja, karabin)

Drugi poluvod:

 Vođa, narednik (pištolj)

 4 x odelenje (za pridavanje bataljonima)

  Vođa, kaplar (karabin)

  3 telefoniste (3 karabina)

  2 signaliste (2 karabina)

  3 linijca (3 karabina)

  2 konjovodca (2 tovarna konnja, 2 karabina) 

Odelenje pasa za vezu:

 Vođa i dreser, kaplar (karabin)

 6 redova (svaki vodi po 2 psa) (6 karabina)

Opšti deo voda:

 Rezerrvni telefonist, kaplar (karabin)

 Konjovodac (1 tovarni konj, karabin )

 Mehaničar (pištolj)

 

-Opšti deo:

Vođa i disciplinski starešina, narednik (pištolj)

3 seiza

 

-Pomoćni deo bojne komore:

Vođa, narednik (pištolj)

Komesar, podnarednik (pištolj)

3 posilna

Pisar

2 kuvara

4 konjovodca (7 tovarnih konja (1 rezervni, 6 za kuhinju)

 

-Prtljažni deo trupne komore:

1 konjovodac (2 tovarna konja za kancelariju i prtljag)

 

Ukupno: 227 ljudi (3 oficira), 30 konja (3 jahaća, 27 tovarnih),

25 pištolja, 90 karabina, 98 pušaka (sa po 60 metaka)