Vod veze artiljeriskog puka (verovatna formacija):

 

-Vodnik, poručnik

-Bežično odelenje:

Vođa, bežičari, pomoćno osoblje, konjovodac sa konjem za opremu

-Telefonsko odelenje:

Vođa, telefonisti, linijaši, signalisti, konjovodac sa konjem za opremu

-Opšti deo:

Komesar, posini, seiz, kuvar, konjovodac ili vozar sa tovarnim ili teglećim konjima za kuhinju i kancelariju

 

Ukupno: 27 ljudi (1 oficir), 6 konja (1 jahaći, 2 tegleća, 3 tovarna), 1 kola