Trupna komora artiljeriskog puka (verovatna formacija):

 

-Komandir

 

-2 x profijantski vod:

Vodnik

Vođe deloa komore (za štab, štabove diviziona, baterije, vod veze)

Vozari sa  teglećim konjima i  kolima

 

Brdskog tipa: jedan vod ima konjovodce sa tovarnim konjima umesto vozara sa teglećim konjima i kolima.

 

-Opšti deo:

Vođa

Komesar

Potkivač

Sedlar

2 kuvara

Posilni

Seiz

Bolničar

Marveni boljničar

Vozari  za kuhinju, potkivački, sedlarski alat, kancelariju, prtljag

Pomoćnik intedanta

Mesari

Krojači

Obućari

Za pomoćne poslove

Vozar sa 2 konja i kolima za mesarski alat

 

Brdskog tipa: konjovodci umesto dela vozara.